Sản Phẩm

Kim tạo khoang (2 đầu)

Kim mồi tạo khoang 2 đầu, hỗ trợ cho kim đầu tù Cannula

Giá: Liên hệ

Mô Tả

Kim tạo khoang

Kim mồi tạo khoang (2 đầu) hỗ trợ cho các dòng kim đầu tù Cannula.

G-BFP0HE8Y1P